Training voorleescoördinator BoekStart

Een voorleescoördinator zorgt ervoor dat het (voor)lezen een structurele plek krijgt binnen het beleid en de uitvoering in de instelling.

De voorleescoördinator vervult een belangrijke rol in het programma BoekStart in de kinderopvang. Deze speciaal opgeleide pedagogisch medewerker is de schakel tussen de BoekStart kinderopvanglocatie en de bibliotheek en zorgt ervoor dat het (voor)lezen een structurele plek krijgt binnen het beleid en uitvoering in de instelling. Bij de uitrol van BoekStart in de kinderopvang is het opleiden van één of meerdere voorleescoördinatoren een vast onderdeel om het gezamenlijk voorleesbeleid goed te borgen.

Kennis

De deelnemers beschikken na afloop van de training over basiskennis van jeugdliteratuur voor de doelgroep nul- tot vierjarigen.

Vaardigheden

De deelnemers zijn na afloop van de training in staat om:

  • In samenspraak met de leidinggevende (en binnen het kader van de eigen organisatie) het (voor)leesbeleid op te zetten voor de eigen locatie
  • Praktische uitvoering te geven aan dit beleid
  • Collega’s te enthousiasmeren en het voorlezen levend te houden binnen de instelling
  • Ouders te informeren (en te enthousiasmeren)
  • Een samenwerkingsverband met de Bibliotheek en andere cultureel-educatieve instellingen in de eigen regio op te zetten.

Data training

In de maand april zullen we de data voor de training voorleescoördinator (start najaar 2022) op de site van de bibliotheken Drenthe (voor)scholen plaatsen.
Wil je je alvast aanmelden voor de training? Mail dan naar secretariaat@biblionetdrenthe.nl met het onderwerp 'Aanmelden training voorleescoördinator BoekStart'. We zien je aanmelding graag tegemoet!

Vragen over de training voorleescoördinator?

Neem dan contact op met Joke Kasemier-Bedeker, trainer BoekStart Biblionet Drenthe, of stel je vraag aan de educatiemedewerker van de bibliotheek in jouw gemeente.

Doel: coördineren van de voorleesactiviteiten
Doelgroep: pedagogisch medewerkers en leidsters
Kosten: € 303,- + € 25,- per deelnemer voor het cursusboek
Duur: 3 dagdelen van 3 uur
Aantal deelnemers: minimaal 6 en maximaal 12