Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met (voor)lezen. Het legt een basis waar een kind een leven lang profijt van heeft. Met de programma’s BoekStart, BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school zetten we in op (voor)leesbevordering en taalstimulering.

Door structurele samenwerking tussen kinderopvang, basisonderwijs en bibliotheek komt er in de dagelijkse wereld van kinderen en ouders aandacht voor (voor)lezen. Plezier in lezen staat hierbij centraal.

BoekStart en BoekStart in de kinderopvang zijn specifiek gericht op de vroege taalontwikkeling van 0-4 jaar. De Bibliotheek op school sluit hier naadloos op aan tijdens de basisschoolperiode. En de scholen voor voortgezet onderwijs kunnen voortbouwen op dit fundament met de Bibliotheek op school VO. Zo zetten we in op een doorgaande leeslijn voor kinderen van 0-18 jaar: van BoekStartbaby tot lezer op school!

De 21e eeuw vraagt nieuwe vaardigheden van kinderen. ‘Digitale geletterdheid’ is inmiddels ook een basisvaardigheid. Ons aanbod op dat gebied is dan ook flink uitgebreid.