Workshops en voorlichting

Baby's en peuters zijn vaardig in swipen door kinderapps op tablets en smartphones. Spelen met media is voor kinderen tegenwoordig een alledaagse bezigheid. Veel ouders beseffen dan ook dat hun kinderen verstandig moeten leren omgaan met media. Dit wordt een steeds belangrijker onderdeel van de opvoeding. Maar hoe pak je dat als ouder het beste aan?

Een voorleescoördinator zorgt ervoor dat het (voor)lezen een structurele plek krijgt binnen het beleid en de uitvoering in de instelling. De voorleescoördinator brengt eenheid in de activiteiten van de instelling en enthousiasmeert het team.

Media zijn niet meer weg te denken uit het leven van jonge kinderen. Vrijwel elk gezin met jonge kinderen heeft een televisie, smartphone of tablet in huis. De training "Haal meer uit media" biedt kinderdagverblijven en peuterspeelzalen de kans om in te spelen op de behoefte, kennis, kunde en wensen van het kind. Met een speciale maatwerktraining leren pedagogisch medewerkers digitale media optimaal in te zetten en kinderen spelenderwijs te ondersteunen in hun ontwikkeling.

Voorlichting of workshop
Steeds meer kinderen groeien op met digitale media. Ook peuters en kleuters zijn steeds vaker te vinden achter de pc of tablet. Veel (prenten)boeken zijn gedigitaliseerd. Voorlezen wordt zowel thuis als in de voorschoolse instellingen gestimuleerd en de inzet van digitale prentenboeken past daar goed bij. Maar wat zijn nou handige apps en wat zijn goede digitale prentenboeken?

Interactief voorlezen is een manier van voorlezen waarbij het kind zelf veel inbrengt en initiatief toont. Het kind wordt gestimuleerd actief mee te denken, te fantaseren en te vertellen. Vooral kinderen die minder taalvaardig zijn zullen profijt hebben van deze wijze van voorlezen.

Taalontwikkeling, lezen en leesbevordering
De bibliotheek geeft op veel manieren voorlichting aan ouders, vaak in combinatie met een leesbevorderingsactiviteit voor kinderen. Op verzoek kan een ouderavond geregeld worden.

De bibliotheek op school PO

dbosBOmodule

De Bibliotheek op school (dBos) is een landelijke aanpak voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarin bibliotheken en scholen samenwerken aan verbetering van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen.

De bibliotheek op school VO

dbosVO

De Bibliotheek op school (dBos) is een landelijke aanpak voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarin bibliotheken en scholen samenwerken aan verbetering van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen.