Schoolkrantkopij

Vier keer per jaar ontvang je van ons tips over leuke nieuwe boeken om op te nemen in de peuterkrant of nieuwsbrief. Je kunt het ook hieronder downloaden als PDF-bestand.

  • Doelgroep: ouders, kinderen, leerkrachten
  • Doel: voorlichting over lezen en kinderboeken
  • Wanneer: voorjaar, zomer, herfst, winter
  • Kosten: geen17_109_TomenPippo_Winter_2017.pdf

De bibliotheek op school PO

dbosBOmodule

De Bibliotheek op school (dBos) is een landelijke aanpak voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarin bibliotheken en scholen samenwerken aan verbetering van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen.

De bibliotheek op school VO

dbosVO

De Bibliotheek op school (dBos) is een landelijke aanpak voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarin bibliotheken en scholen samenwerken aan verbetering van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen.