Boekstart

Als vrij snel na de geboorte van je baby kun je starten met het voorlezen van boekjes. Elke bibliotheek heeft een BoekStarthoek met baby-, dreumes- en peuterboekjes.

Meer over BoekStart

Voorschoolse periode

voorschools

Bibliotheek Emmen werkt al jarenlang met heel veel plezier samen met de leidsters in de peuterspeelzalen en de kinderopvang om te komen tot succesvolle leesbevorderingsactiviteiten.

Lees meer...

De bibliotheek op school PO

dbosBOmodule

De Bibliotheek op school (dBos) is een landelijke aanpak voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarin bibliotheken en scholen samenwerken aan verbetering van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen.

De bibliotheek op school VO

dbosVO

De Bibliotheek op school (dBos) is een landelijke aanpak voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarin bibliotheken en scholen samenwerken aan verbetering van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen.

 

wise vierkant2

SchoolWise is een compleet systeem voor het beheren van de eigen schoolbibliotheek.