Basisvoorzieningen

bieblogoElke school kan per (combinatie)groep een abonnement afnemen bij de plaatselijke bibliotheek. Met dit abonnement kun je voor je groep (of school) in het totaal 400 items per jaar lenen met een uitleentermijn van 6 weken incl. inleverattendering. Een groepsabonnement wordt voor een jaar afgesloten en kost € 63,00 (€ 5,25 per maand).

 

De bibliotheek op school PO

dbosBOmodule

De Bibliotheek op school (dBos) is een landelijke aanpak voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarin bibliotheken en scholen samenwerken aan verbetering van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen.

De bibliotheek op school VO

dbosVO

De Bibliotheek op school (dBos) is een landelijke aanpak voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarin bibliotheken en scholen samenwerken aan verbetering van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen.