De bibliotheek op school

De Bibliotheek op school bestaat uit de volgende bouwstenen

1. Netwerk en beleid
Bibliotheek, school(-bestuur) en gemeente werken als netwerk aan een gedeelde visie en leggen de doelen beleidsmatig vast.

2. Lees- en mediaplan
De school legt in samenwerking met de bibliotheek haar visie, doelen en het jaarprogramma vast in het lees- en mediaplan.

3. Activiteiten
In alle klassen is dagelijks aandacht voor vrij lezen (in ieder geval 15 minuten per dag) en zijn er activiteiten rondom leesbevordering en mediawijsheid. Leesvirus en de Drentse Kinderjury maken onderdeel uit van het leesbevorderingsaanbod. De onderbouw kan gebruik maken van twee voorleescollecties en daarnaast is er een aanbod op het gebied van informatievaardigheden en mediawijsheid.

4. Monitor
Alle betreffende groepen en leerkrachten vullen de monitor in en stellen op basis van de resultaten het lees- en mediaplan bij. De bibliotheek draag zorgt voor de analyse van de resultaten van de monitor.

5. Expertise
Bibliotheek en school zetten hun expertise om de lees- en mediapresentaties van leerlingen te verbeteren. De Bibliotheek zorgt voor scholing van de leescoördinator middels de training Open Boek en adviseert en ondersteunt de school bij de uitvoering van de activiteiten binnen de Bibliotheek op school.

6. Collectie
Alle leerlingen hebben toegang tot een actuele gevarieerde collectie in de school. De collectie bestaat uit 5 boeken per leerling (voor scholen met minder dan 125 leerlingen wordt gewerkt met wisselcollecties). De collectie wordt samengesteld en beheerd door de Bibliotheek. Daarnaast zorgt de Bibliotheek ook voor een aantrekkelijke presentatie van de collectie in de school.

7. Digitaal portaal
SchoolWise is het digitale portal binnen de Bibliotheek op school. Dankzij schoolWise beschikt de school over een eigen digitale omgeving waarmee zij toegang krijgt tot een rijke leesomgeving waarmee geïntegreerd gezocht kan worden in de collectie van de school, de lokale Bibliotheek en digitale bronnen.

Voor meer informatie zie www.debibliotheekopschool.nl.

Scholen die geen gebruik maken van de Bibliotheek op school kunnen (tegen betaling) ook gebruik maken van diensten van de Bibliotheek. Neem hierover contact met de medewerker educatie van je gemeente.