Wat biedt BoekStart

BoekStart bestaat uit de volgende bouwstenen:

1. Netwerk en beleid

Bibliotheek, kinderopvang en gemeente werken als netwerk aan een gedeelde visie en leggen de doelen beleidsmatig vast.

2. Leesplan

De kinderopvang (voorleescoördinatoren) leggen in samenwerking met de directie en bibliotheek en haar visie, doelen en het jaarprogramma vast in een leesplan.

3. Activiteiten

In alle groepen wordt dagelijks voorgelezen (in ieder geval 15 minuten per dag) en zijn er activiteiten rondom leesbevordering. Ouders worden hier zoveel mogelijk bij betrokken en geïnformeerd over de BoekStart activiteiten.

4. Monitor

Voorleescoördinatoren en zoveel mogelijk pedagogisch medewerkers van een BoekStart locatie vullen de monitor in en stellen op basis van de resultaten het leesplan bij. De bibliotheek draag zorgt voor de analyse van de resultaten van de monitor.

5. Expertise

Bibliotheek en kinderopvang zetten hun expertise in om de taalvaardigheid te verbeteren. De Bibliotheek zorgt voor scholing van de voorleescoördinator en pedagogisch medewerkers middels BoekStart trainingen en adviseert en ondersteunt kinderopvang bij de uitvoering van leesbevorderende activiteiten binnen de instelling.

6. Collectie

Alle kinderen hebben toegang tot een actuele gevarieerde collectie in een uitdagende en inspirerende BoekStart leeshoek. De collectie staat (gedeeltelijk) op de groep en bestaat uit uit 3-5 boeken per kind. De collectie wordt samengesteld en beheerd door de voorleescoördinatoren in overleg met de Bibliotheek.

Voor meer informatie zie:

http://www.bibliothekendrenthe.nl/component/content/article/610-speciaal-voor-jeugd/ouders-en-opvoeders/2283-boekstart

www.boekstart.nl

Meer weten over BoekStart? Neem hierover contact op met de educatie medewerker van de Bibliotheek in je gemeente.