Collecties lenen voor de onderbouw

Er zijn verschillende soorten collecties voor de onderbouw.

Hieronder een overzicht van de soorten collecties.

Doel van deze collecties is vooral het leesplezier. De collecties bestaan voornamelijk uit leesboeken van een bepaald genre of thema met daarbij lessuggesties.

logo boekstart kortBoekStart-BoekenPret is een landelijk leesbevorderingsproject dat peuters en kleuters én hun ouders laat ontdekken dat je veel plezier kunt beleven aan voorlezen. De bedoeling is de taalontwikkeling te stimuleren, waardoor de kinderen makkelijker aansluiten bij het (lees)onderwijs. Ze krijgen al vroeg de gelegenheid zich te ontwikkelen tot goede lezers. Boekenpret wordt door een groot aantal gemeenten ingezet om achterstanden tegen te gaan.

 

Met de voorleescollecties stimuleer je het voorlezen thuis. We leggen met deze projecten een directe relatie tussen peuterspeelzaal/kinderopvang, ouders en peuters.
De kinderen nemen het boek mee naar huis, waar het door de ouders wordt voorgelezen.

kamishibai

Een Kamishibai is een klein, opvouwbaar Japans verteltheatertje. Het vertelkastje is vooral voor peuters en kleuters een uitstekende manier om de aandacht vast te houden. Als de Kamishibai wordt opengeklapt begint de magie te werken en komt het gepresenteerde boek tot leven.

De losse, uitvergrote platen uit het prentenboek kunnen één voor één uit het kastje getrokken worden.

vertelkoffer
In de groep staat een koffertje. Wat zou daar toch in zitten? Voorzichtig voelen... en er komt een potje tevoorschijn... of een tijgertje... of een paar blokjes.


Over vele thema’s en onderwerpen kun je een projectcollectie lenen. Een projectcollectie voor de onderbouw bestaat uit een zo breed mogelijk assortiment aan materialen: prentenboeken, zelf leesboeken, informatieve materialen, audiovisueel materiaal.

De bibliotheek op school PO

dbosBOmodule

De Bibliotheek op school (dBos) is een landelijke aanpak voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarin bibliotheken en scholen samenwerken aan verbetering van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen.

De bibliotheek op school VO

dbosVO

De Bibliotheek op school (dBos) is een landelijke aanpak voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarin bibliotheken en scholen samenwerken aan verbetering van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen.